Saltar ao contido

Que facemos?

Acompañamento empresarial

Damos asesoramento en todas as fases do proxecto de negocio, dende a súa constitución á súa consolidación, crecemento ou transformación. 

 • MENTORÍAS PERSONALIZADAS:
  • Creación e consolidación de negocio
  • Seguemento trimestral de resultados económicos e planificación fiscal
  • Seguemento mensal de resultados económicos e planificación financeira
 • ACOMPAÑAMENTOS TEMÁTICOS:
  • Revisión de visión: obxectivos, proceso e emocións
  • Avaliacción anual: revisión económico-social e posta en común cara a acción
  • Planificación estratéxica: metas, accións e calendarización
  • Asembleas de aprobación de contas
  • Revisión da estratéxia salarial e organización do traballo
  • Planificación orzamentaria

Facilitación para empresas

Dinámicas e acompañamento para facer máis fácil a organización e traballo en equipo
 
 • Reunións, asembleas e xornadas de traballo eficaces e participativas
 • Axilizar procesos de toma de decisións
 • Xestión da diversidade, diferenzas e conflitos
 • Dinamizar espazos creativos, de indagación e choiva de ideas
 •  Promoción da cohesión grupal e traballo en equipo
 • Estruturas organizativas e sistemas de traballo
 •  Personalidades e roles nos grupos
 • Comunicación efectiva e afectiva

Formación

Ofrecemos formación personalizada, adaptada ás necesidades da clientela en formato virtual e presencial.

 • Formación para o traballo en equipo
 • Formación económica
 • Formación en competencias brandas e transversais: negociación, creatividade, personalidade organizativa, etc.
 •  

ESCOLA 50PÉS ONLINE:

Cursos autoxestionados e a tempo real a través da nosa plataforma de ensino
 • Poñer o teu negocio en pé
 • Somos un equipo. Fundamentos do traballo en grupo

Igualdade nas empresas

Elaboración e coordinación de procesos de documentación para a implementación da igualdade no ámbito laboral.

 • Protocolos contra o acoso laboral, por razón de sexo e xénero e discriminación LGBTIQ+
 • Sensibilización, formación e información en igualdade
 • Rexistro retributivo con perspectiva de xénero
 • Cultura organizacional inclusiva e transformadora
 • Promoción da igualdade de xénero e interseccional
 • Formación e implementación de medidas do Plan de Igualdade

Dinamización de eventos

A través de dinámicas de facilitación de grupos participativas e xeneradoras de motivación e espazos de troca de coñecementos, dinamizamos eventos grupais en formato físico ou virtual.
 
 • Café-networking
 • Actividades e xornadas temáticas participativas
 • Moderación de palestras, debates, etc

Oradoras especializadas

Exposición e presentación en charlas, congresos, xornadas, etc en temas da nosa especialidade:
 
 • Emprendemento 
 • Economía e xestión administrativa
 • Economía feminista e social
 • Facilitación e xestión de grupos
 • Igualdade na empresa
 • Cultura organizacional inclusiva
 • Fórmulas da economía social: cooperativas, SLL e asociacións
 • Facilitación gráfica
 • Co-vivenda