Quen somos?

Unímonos dúas profesionais do ámbito económico e do traballo grupal co obxectivo de axudar a iniciativas empresariais e sociais a desenvolver proxectos grupais efectivos, sustentabeis e rendabeis. 

Helena Sanmamede

economista

Formación académica en Ciencias Económicas e Empresariais (Universidade da Coruña). 20 anos de experiencia no ámbito fiscal, contable e xestión de PEMES. Os últimos 10 anos centrada na economía social e feminista e orientada á formación e asesoramento para a autonomía das persoas, profesionais e colectivos nestas materias.

Mariola Mourelo

facilitadora de grupos

Formada en xestión e facilitación de grupos polo IFACE (Instituto de Facilitación e Cambio España), con experiencia na creación de proxectos profesionais e sociais propios e na formación e asesoramento a cooperativas, ONGs, asociacións e en proxectos educativos e para atividades de administracións públicas.

Como traballamos?

Facemos acompañamento e formación de facilitación económica e grupal, para proxectos empresariais ou doutra tipoloxía, para axudar ao seu éxito, desenvolvemento e autonomía, incidindo en aspectos de relacións grupais, económicos e de xestión.

A perspectiva de xénero e feminista coa que abordamos o noso traballo permite ampliar a visión e acción da nosa clientela e os seus proxectos, así como mellorar os resultados e satisfacción global. 

50pés consultoras nace da experiencia previa profesional no ámbito da economía, de Helena Sanmamede co proxecto de asesoramento Étikas, e da facilitación de grupos, de Mariola Mourelo, como facilitadora independente e en colaboracións, así como do activismo social, económico e feminista de ambas. 

Nunha  época de recesión económica, na que se deu pulo á cultura do emprendemento, moitas persoas e colectivos lánzanse á aventura de iniciar un proxecto profesional, empresarial, activista ou de vida, sen ter moitos  coñecementos, máis aló da súa profesión específica, que hoxe en día son esenciais nun mundo moi complexo, tales como a xestión económica ou de grupos.

Unha abordaxe puramente económica, sen ter en conta as relacións entre as persoas, os seus desexos e necesidades, vai encontrarse con contínuos bloqueos emocionais que poden resultar, incluso, no fin do proxecto. Da mesma maneira, un bó equipo de traballo, con obxectivos claros e boa comunicación, se non entende o que implica a xestión económica e administrativa e a planificación fiscal, pode terminar frustrado e sen rumbo por non ser quen de chegar aos resultados marcados.

Co obxectivo de dar resposta a estas necesidades, xuntámonos para ofrecer un servizo completo de asesoramento, acompañamento e formación onde as persoas, os valores e a organización, e os resultados a conseguir, son considerados elementos fundamentais para o bó funcionamento de calquera proxecto grupal.

Visión/Obxectivo global: Axudar a outras empresas, organización, profesionais autónomas a conseguir o éxito nos seus proxectos.

Misión/Soño/Obxectivo: Crear un proxecto profesional, útil, efectivo e pragmático.

Valores: Autonomía, feminismo, acción, non-capitalista, colaboración, transformación, crecemento do grupo

Eficientes

Comprometidas

Profesionais